A. Om te beginnen zit er in de Online Bijbel al een uitgebreide introductie.

    

Die kunt u vinden onder Help, helemaal rechts boven in het scherm, en dan : Snel aan de slag. U vindt hier een uitgebreide uitleg over de Icoontjes van de balk , boven in het scherm.

    

Maar u kunt ook kiezen voor: Help, Inhoud: op de vraag of u naar het web wilt kiest u: Nee.

U komt nu in een pop-up scherm met een uitgebreide index, ook met een zoekfunctie. Deze Inhoud is wel wat verouderd, maar bevat ook nog veel bruikbare informatie.


B. U kunt ook verder lezen om stap voor stap door de mogelijkheden van de Online Bijbel geloodst te worden:

 

De belangrijkste functies van de Online Bijbel zijn:

 1. Het lezen van een Bijbeltekst in veel verschillende vertalingen.

  U opent de bijbel met het icoontje van de rode bijbel helemaal links in de iconen balk.

  U kiest daar het Bijbelboek, het hoofdstuk en het vers, en rechts de bijbelvertaling.

  Welke Bijbelvertaling u daar kunt kiezen kunt u instellen met: Favorieten inrichten 


 2. Het openen van een commentaar.

  Een belangrijk onderdeel van de Online Bijbel zijn de vele commentaren die beschikbaar zijn.

  Om te weten hoe die werken kunt u deze link openen: Werken met commentaren


 3. Het openen van een woordenboek.

  Ook beschikt de Online Bijbel over veel woordenboeken. Deze zijn rechtstreeks in de bijbeltekst op te roepen. Hoe dat gaat: Werken met woordenboeken


 4. Het werken met Strongs.

  Strongs zijn een belangrijk hulpmiddel bij bijbelstudie.

  Hier komt u er meer over te weten: Wat zijn Strong nummers

  Griekse en Hebreeuwse lexicons werken ook met Strongs

  Hoe kun je zoeken met Strongs


 5. Verschillende vertalingen naast en onder elkaar (Interlineair).

  Ook een hele fijne functie van de Online bijbel is dat je bijbelvertalingen gemakkelijk met elkaar kunt vergelijken. Dat heet interlineair. Werken met Interlineair


 6. Het zoeken in de online Bijbel.

  Een mooie functie van de Online Bijbel is ook dat je in alle inhoud kunt zoeken naar woorden of zinnen. Hier kunt u zien hoe dat gaat: Zoeken in de Online Bijbel


 7. Het openen van een beschikbaar boek.

  Naast de vele bijbelvertalingen, woordenboeken, commentaren en Lexicons staan er ook nog veel losse boeken in de Online Bijbel. Deze zijn niet gekoppeld aan bijbelvertalingen. maar je kunt ze dus wel degelijk raadplegen.

  Dat kan op twee manieren:

  1. Door helemaal links boven te kiezen voor Bestand- Openen- Boek.

   Er opent dan een pop-up scherm. Daarin kunt u door de lijst met schrijvers bladeren en een keuze maken. wanneer u op de door u gekozen schrijver dubbelklikt opent een nieuw pop-up venster en komt u in de inhoud van dat boek. Klikt u op het door u gewenste hoofdstuk dan opent dat hoofdstuk in een nieuw venster en kunt u dat lezen.


  2. Door in het linker scherm te kiezen voor Bibliotheek (als dit scherm er niet is klikt u op F3). U ziet nu in geel alle aanwezige boeken van alle talen. U kunt nu b.v. kiezen voor Nederlands (Dutch).

   Maar bovenin kunt u ook kiezen om alle boeken te selecteren op naam van de auteur of op de titel van het boek.

   U ziet nu alle Nederlandse boeken ingedeeld op categorie. U kunt die categorie openen door op het pijltje voor de tekst te klikken.

   Maar bovenin kunt u ook kiezen om alle boeken te selecteren op naam van de auteur of op de titel van het boek.


 8. Het maken van eigen aantekeningen IN de Online Bijbel en deze opslaan.

  U kunt ook in de Online Bijbel aantekeningen maken bij b.v. een bijbelvers. Deze slaat u dan op in de Online Bijbel en zijn later weer op te roepen bij dat bijbelvers. Dit heet in de Online Bijbel: "Notes, Mijn persoonlijke aantekeningen". Ze staan onder het tabblad commentaren.

  Dat gaat als volgt. Zet de cursor op de tekst waarbij een aantekening wilt maken. Toets de toets F10 in. Er opent nu een pop-up scherm: Bewerken commentaar. Kies hier rechts bovenin voor "Notes, mijn persoonlijke aantekeningen. Er opent nu een ander pop -up scherm waarin in u uw aantekeningen kunt intypen. Wanneer u klaar bent klikt u met rechts en kiest voor Opslaan/Einde. Uw tekst staat nu als commentaar bij deze tekst. U kunt die tekst weer openen en terugvinden door bij deze tekst weer met rechts te klikken en dan te kiezen voor Openen commentaar. En dan kiezen voor Notes-Mijn persoonlijke aantekeningen.


 9. Tekstverwijzingen.

  Nog een mooie functie van de Online Bijbel zijn de verwijsteksten.

  In een geopende bijbel kunt u de verwijsteksten oproepen: klik met de rechtermuisknop. In het openende pop-up scherm kiest u voor "Bekijk verwijsteksten voor het eerste vers in dit venster". Er opent nu een nieuw scherm met de verwijsteksten bij dit vers.


  U kunt de verwijsteksten ook oproepen in het kleine balkje bovenin het geopende bijbelgedeelte met het tekentje: # , of met de sneltoets: t. 10. Voetnoten.

  Sommige bijbelvertalingen bevatten voetnoten. B.v. De Statenvertaling (STV), de Basisbijbel, en de Groot Nieuws Bijbel (GNB).

  Ook deze zijn op te roepen in de Online Bijbel.

  Dat doet u door in de Bijbeltekst op de rechtermuisknop te klikken. In het dan verschijnende pop-up venster klikt u op Voetnoten. De voetnoten verschijnen dan of als kleine cijfertjes (STV) of als kleine tekst tussen de Bijbel verzen.

  Wanneer u op de kleine cijfertjes gaat staan met de cursor verschijnt weer het handje en even later de voetnoot.

  U kunt de voetnoten ook aan en uitzetten met de sneltoets: e, of bovenin het kleine balkje van de bijbeltekst: {F} 11. Bladwijzers.

  Bladwijzers zijn ook een erg handige functie. U kunt altijd weer terug naar een vers, een blz. in een boek waar u gebleven was. U plaatst een bladwijzer en de volgende dag kunt u weer terug naar uw bladwijzer.

  Hoe gaat dat:

  In de bijbeltekst of in het geopende boek klikt u met rechts op de muis. In het pop-up venster gaat u naar bladwijzer, er opent een nieuw pop-up venster. Daar is al een naam voorgesteld, die kunt u eventueel wijzigen. U klikt op toevoegen en de bladwijzer wordt toegevoegd.

  U kunt weer terug naar alle (oude) bladwijzers door op het 5e blauwe icoontje te klikken in de iconenbalk, of door de functie toets F5.


 12. Markeringen.

  Het is ook mogelijk teksten te markeren. Dat kan met gekleurd letters maar ook door de letters bv. cursief te maken. Dat gaat als volgt:

  In de tekst klikt u met de rechtermuisknop , in het pop-up venster kiest u voor: Markeer Bijbeltekst. Er opent nu een nieuw pop-up venster met daarin de door u aangegeven tekst.

  Selecteer de tekst die u wilt markeren, kies de juiste lettervorm of de juiste kleur en klik op OK. De tekst is nu gemarkeerd. U kunt ook tegelijk kleur en lettervorm wijzigen, maar dan moet u na elke keuze de tekst even opnieuw selecteren.

  Er is ook een sneltoets: in de tekst typt u dan 3.

  Verwijderen van de markering gaat op dezelfde wijze ( rechtermuisknop, kies Markeer bijbeltekst, selecteer wat u wilt verwijderen en klik nu op Verwijderen.


 13. Verslijst

  Er kan ook een verslijst aangemaakt worden. Dit is een door de gebruiker gemaakte verzameling verzen die over een langere periode verzameld kan worden om één lijst te vormen. Deze lijst kan in een apart scherm bekeken worden, afgedrukt worden, en in één keer naar het klembord gekopieerd. Op één moment in de tijd kan er maar één verslijst zijn, meerdere naast elkaar is niet mogelijk.

  Om een vers aan de lijst toe te voegen zorgt u dat de cursor bij het juiste vers staat, en klikt op V (van Verslijst). U kunt ook het context-menu oproepen met de rechter-muistoets, en dan "Toevoegen aan verslijst" selecteren.

  Om de verslijst vervolgens te openen klikt u op F11, of het "Boekrol" icoontje. De optie om het via het menu te openen werkt niet goed in de huidige versie.


Het is op dit moment helaas niet mogelijk om markeringen, bladwijzers e.d. te synchroniseren tussen bijvoorbeeld Windows en een tablet of mobiel.