De Online Bijbel bevat meerdere lexicons. Een lexicon in dit verband is een woordenboek van Griekse of Hebreeuwse termen. 

Lexicons zijn geïndexeerd op Strong nummer. Voor algemene informatie over Strong nummers in de Online Bijbel, zie het volgende artikel: Wat zijn Strong nummers


Het is mogelijk om een lexicon rechtstreeks te benaderen, maar gewoonlijk zult u vanuit een vertaling een Strong nummer aanklikken om de lexicon te openen.

Hieronder leggen we per soort apparaat uit hoe lexicons gebruikt kunnen worden. 


Een woord vooraf: de lexicons vertalen Grieks of Hebreeuws naar een andere taal, bijv. Nederlands. Bij het installeren van de apps wordt de Engelse lexicon standaard geïnstalleerd om te zorgen dat de functionaliteit werkt. Mocht dus blijken dat u bij het openen van een lexicon het Engels ziet, dan komt dat ofwel omdat u de Nederlandse lexicons niet gedownload hebt, of omdat de standaard verkeerd staat (in Info en Instellingen).


Android en iOS (iPad/iPhone) apps

De Online Bijbel app bevat meerdere lexicons, alleen is de keus in het Nederlands niet zo groot (en mogelijk heeft u bijna niets aangeschaft). We kunnen bij de instellingen aangeven welke lexicon we als standaard willen gebruiken. De andere zijn uiteraard wel op te roepen. Om dit in te richten gaan we naar de Info en Instellingen scherm. Hier een Android voorbeeld.


Als u nu een vertaling met Strong nummers opent, en op zo een nummer klikt, dan verschijnt een pop-up met de inhoud van de lexicon van dat woord. 

Dit resultaat kan ook in het tweede scherm getoond worden. Daarvoor klikt u op de omschrijving in de lexicon en het wordt getoond. Dit is ook de plek om eventueel in andere lexicons te kijken (als u die heeft). 

U kunt een andere beschikbare lexicon kiezen en het opent met hetzelfde Strong nummer. Weer een Android voorbeeld (maar iOS is vergelijkbaar):Mac app

De Online Bijbel app bevat meerdere lexicons, alleen is de keus in het Nederlands niet zo groot (en mogelijk heeft u bijna niets aangeschaft). U kunt een lexicon in het linker venster kiezen.


Het gekozen lexicon verschijnt in het rechter venster:


U kunt een strong nummer zoeken door te klikken op de naam van de lexicon:Geef een strong nummer in en klik op Done or geef een Enter.


Als u nu een vertaling met Strong nummers opent, en op zo een nummer klikt, dan verschijnt een pop-up met de inhoud van de lexicon van dat woord. 
Dit resultaat kan ook in het tweede scherm getoond worden. Daarvoor klikt u op het symbool met de vier pijlen:In dit scherm kunt u tekst selecteren en kopiëren.

U kunt meerdere scherm tegelijk openen.

U kunt hier geen standaard lexicon kiezen. 


Windows

De Windows versie kan ook meerdere lexicons bevatten, zeker als u een abonnement heeft. De favorieten inrichten werkt op de standaard manier. Voor meer informatie hierover zie het artikel: Favorieten inrichten


U kunt in een venster met de juiste vertaling nu met de cursor op een Strong getal gaan staan. De cursor veranderd in een handje en even later verschijnt het pop-up schermpje met daarin de Strong uitleg (aangenomen dat "Spiekvenster" aan staat). U kunt ook dubbelklikken op een Strongnummer en dan opent de lexicon in een aparte venster. In tabbladen kunt u de andere lexicons zien die u als favoriet heeft aangemerkt.