Een veelgebruikte functie in de Online Bijbel is het zoeken. Dit kan in alle uitvoeringen van de Online Bijbel. De Windows editie geeft op dit moment nog de meeste mogelijkheden, maar ook in de Android, iOS en Mac apps zijn er heel wat mogelijkheden. 

In Windows en ook de apps van iOS en de Mac kan het zoekscherm eenvoudig geopend worden door op de loep te klikken. In Android is deze mogelijkheid niet gelijk zichbaar, en moet men eerst naar het menu. 


Resultaten worden in Windows in een apart scherm getoond. In Android, macOS en iOS worden de resultaten in een pop-up scherm getoond met een deel van het vers. Door op een vers te klikken opent deze in het hoofdscherm. Door weer op zoeken te klikken worden weer dezelfde resultaten getoond en ook op dezelfde plek in de lijst. Er zijn drie verschillende zoekcriteria:

  1. Zoektermen, de specifieke woorden die gezocht woorden

  2. Zoekbereik, het deel van de Bijbel waarin gezocht moet worden. Dit criterium is alleen beschikbaar in Windows. 

  3. Zoekplaats, in welke titels gezocht moet worden. In iOS en Android wordt de open vertaling voorgesteld, maar dat is te wijzigen. In Windows kun je naast Bijbels ook in andere titels zoeken.  


Hieronder drie voorbeelden van het zoekscherm. De cijfers verwijzen naar de criteria hierboven. 


Zoekscherm in Android: 

De resultaten zijn in het plaatje te zien. De verzen zijn goed leesbaar. Rechts is er de optie om snel naar een ander Bijbelboek te scrollen. Op een tablet is dit wat beter te zien dan op een mobiel, zeker als er veel resultaten zijn. 


Zoekscherm op een Mac:

Op een Mac worden de resultaten in een  pop-up venster weergegeven. Direct na het intypen van een zoekwoord verschijnt het venster.


Zoekscherm in Windows: 
1. Zoektermen

Een of meerdere woorden kunnen als zoekterm gebruikt worden. Als de woorden in de Bijbel niet achter elkaar staan dan moet aangegeven worden dat beide woorden voor moeten komen, met een & (AND). Bjvoorbeeld rots & sloeg. In de HSV levert dit drie verzen op. Het resultaat is steeds de verzen waar de zoekterm voorkomt.

Er zijn ook een aantal symbolen om complexere zoekopdrachten op te geven, ondermeer door het gebruikt van Booleaanse operatoren (EN, OF, NIET enz). Deze symbolen heten operatoren. 

 

*
Ter vervanging van gedeelte van een woord. Het kan zowel voor als achter een aantal letters staan, maar altijd zonder spatie. Herder* zal in de SVV alle verzen vinden die met herder beginnen: herder, herders, herderin, herderen, herderstas en herdershutten. De * kan eventueel ook voor een woord geplaatst worden *denken zal onder meer denken, bedenken en gedenken opleveren.
?

Een ? betekent: hier kan iedere letter staan (één letter). Dus L??P levert onder meer loop, liep en lamp op. Deze optie zal zelden gebruikt worden, maar het werkt wel.

|
OR - Levert verzen op waar één van beide woorden staat. Bijv. "Jezus | Christus" levert alle verzen waar of Jezus, of Christus (of beide woorden) staat
~
AND NOT - Levert de verzen op waar het eerste woord wel, maar de tweede er niet staat. “Jezus ~ Jezus Christus” levert een lijst op van alle verzen waar de naam Jezus staat, behalve als er Jezus Christus staat.
&
AND - Levert alle verzen op waar beide woorden staan (in iedere volgorde); bijvoorbeeld ark & Noach
...
Frase zoeken, lijkt op &, maar hier is de volgorde belangrijk. Voorbeeld "goud ... zilver" geeft alle verzen met zowel goud als zilver, maar alleen als goud als eerste voorkomt.
*
Eén woord kan alles zijn. Maar de asterisk vervangt alleen één woord. Bijv. "zilver * goud" levert alle verzen op waar er staat "zilver en goud", "zilver of goud", "zilver, het goud". Maar niet: goud en zilver.
@n
Nabijheid (n is een getal). In een normaal zoekopdracht moeten alle woorden in één vers voorkomen, maar met dit symbool kan een aantal verzen worden opgegeven. "Goud @5 zilver" levert een lijst op van elke plek waar de woorden goud en zilver binnen 5 verzen van elkaar voorkomen (volgorde onbelangrijk).

 

En om het wat ingewikkelder te maken. Er kunnen meerdere symbolen in één zoekopdracht staan. Haakjes (zoals bij het rekenen) werken niet. De operator * vast aan een woord heeft de hoogste prioriteit, de andere een lagere prioriteit. Daarna wordt alles van links naar rechts afgewerkt.


Twee voorbeelden uit de Windows Online Help (de aanhalingstekens maken geen deel uit van de zoekopdracht):

  • "gebod* | stenen tafelen & Mozes" zal de verzen vinden waarin het woord "Mozes" voorkomt met het woord "gebod(en)", of het woord "Mozes" samen met de frase "stenen tafelen".

  • "stenen tafelen & Mozes | gebod*" zal alle verzen vinden waarin het woord "gebod(en)", of waarin het woord "Mozes" samen met de frase "stenen tafelen" voorkomt.


En als dat allemaal erg ingewikkeld klinkt, u kunt gewoon onthouden:

  • Meerdere woorden achter elkaar = een frase zoeken. Voorbeeld "in het huis".
  • Twee (of meer) woorden gescheiden door & = deze woorden in één vers. Voorbeeld "woord & gesproken".


In de Mac en Windows worden zoekopdrachten bewaard, en met het pijltje kunt u ook de eerdere zoekopdrachten zien (niet mogelijk in iOS en Android). In de Mac kan deze lijst ook leeggemaakt worden. In Windows is dit niet mogelijk. 2. Zoekbereik (uitsluitend in Windows)

Het zoekbereik bepaalt of in de hele dan wel een deel van de Bijbel gezocht moet worden. De mogelijkheden worden hieronder beschreven.
  • A. Dit veld laat de huidige zoekbereik zien. In dit veld kunt u de afkortng van een Bijbelboek ingeven, en ook B (hele Bijbel), OT (Oude Testament of NT (Nieuwe Testament. 
  • B. Met deze knop "Bereik instellen" kunt u een specifiek zoekbereik opgeven, tot op vers niveau.  
  • C. Met het v'tje krijgt u een lijst van vorige zoekbereiken en kan eentje gekozen worden.  


3. Zoekplaats

In de apps wordt in principe in de open Bijbel gezocht, maar dat kan ook veranderd worden. Omdat iedere vertaling anders is komen dezelfde woorden niet in iedere Bijbel voor. Daarom is het belangrijk om de juiste vertaling te kiezen. 


In de apps staat in het zoekscherm naast de Bijbekunt een keuzelijst optie. U krijgt dan alle Bijbels en apocfiefe boeken die geïnstalleerd zijn. 


In Windows wordt in principe gezocht in de Bijbel die als "standaard" staat, maar u kunt ook een andere Bijbel aanvinken. Daarnaast is er een vakje "Alleen Bijbels weergeven". Als u daar het vinkje weghaalt dan kunt u ook in commentaren zoeken. De optie "zoekbereik" is dan niet langer beschikbaar. 

Er is ook een vakje "zoeken in meerdere modules". Door dit aan te vinken kunnen meerdere titels aangevinkt worden. Daarbij verschijnt er wel een resultaatvenster per titel. Aanvullende informatie

U kunt ook met Strong nummers zoeken. Meer informatie hierover vindt u in het artikel Zoeken in combinatie met Strong nummers