Achtergrond


Aan het eind van de 19e eeuw heeft de Amerikaan James Strong een concordantie (een index van alle woorden in een bepaalde vertaling van de Bijbel) ontwikkeld. Tegelijk gaf hij ieder van de onderliggende Griekse en Hebreeuwse (plus wat Aramees) woorden een uniek nummer, oplopend met het alfabet. Deze nummers zijn een standaard geworden in een groot aantal naslagwerken over de Bijbel. Voor meer informatie hierover zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Concordantie_van_Strong

Door deze nummers te gebruiken is het mogelijk voor iemand zonder kennis van de grondtalen toch op te zoeken waar een bepaald Hebreeuws (Oude Testament) of Grieks (Nieuwe Testament) woord voorkomt, onafhankelijk hoe het vertaald is. Dit is met name nuttig als een bepaald woord weergegeven wordt door meerdere Nederlandse woorden, waarbij de vertaler moet kiezen wat bedoeld wordt. 

Een voorbeeld: Het Hebreeuwse woord eretz (Strong nummer 0776) kan aarde of land betekenen. Dat verklaart het verschil in Psalm 25:13: HSV "zal de aarde bezitten", en NBV "zullen het land bezitten".


Deze Strong nummers zijn beschikbaar in een aantal Nederlandse vertalingen. Om het verschil te maken beginnen alle Hebreeuwse woorden in de Online Bijbel met een voorloop nul, dus van 01 tot en met 08674, terwijl de Griekse woorden van 1 t/m 5624 lopen. Dus woord 0582 is een Hebreeuws woord, terwijl 582 een compleet ander woord is in het Grieks. Er is geen enkel verband tussen de twee. 


Daarnaast zijn er ook een aantal lexicons in de Online Bijbel. Deze geven een uitleg wat een bepaald woord betekent samen met wat meer informatie. Strong nummers kunnen ook met het zoeken gebruikt worden. 


Strong nummers opzoeken

Strong nummers kunnen aan en uit gezet worden, maar alleen in die vertalingen waar deze nummers in opgenomen zijn. In het Nederlands zijn dat de Statenvertaling (let op: enkel de SVV, niet de STV) en de NBG'51. Voor degene die deze titels niet hebben, maar wel het Engels machtig zijn kan bijvoorbeeld ook de AV (Authorised Version) gebruikt worden. Het werkt een beetje anders op de verschillende platforms:   


Android en iOS

In de apps van Android en iOS apps, is er een aparte icoon dat zichtbaar wordt als de vertaling Strong nummers bevat.


Door op de icoon te klikken (het wordt blauw) worden de Strong nummers zichtbaar. 


Mac

In de macOS app, is er een aparte icoon dat zichtbaar wordt als de vertaling Strong nummers bevat.


Door op de icoon te klikken (het wordt blauw) worden de Strong nummers zichtbaar:Windows

In het Windows programma is het mogelijk om Strong nummers altijd te tonen in iedere venster en pop-up, maar ze kunnen ook per scherm aan en uiit gezet worden. Altijd aan is een menu optie in Beeld en dan Strongs. Het is echter vaak handiger om ze per scherm aan en uit te zetten. Dit is mogelijk vanuit een venster met een vertaling. Klik op de rechtermuistoets om het menu te krijgen, en kies dan Strong nummers. De sneltoets is een S. 


U kunt de Strongs ook aan en uitzetten, in het balkje bovenin de geopende bijbel venster: Daar staat S#. Zie het plaatje hieronder:In de open vertaling verschijnen de Strong nummers (mits in die vertaling aanwezig).Het gebruik van een lexicon om de betekenis van een woord te krijgen wordt hier uitgelegd: Werken met Grieks en Hebreews lexicon

Het gebruik van Strong nummers in zoektermen wordt hier uitgelegd: Zoeken in combinatie met Strong nummers