PM: Wanneer u een vraag instuurt krijgt u meestal binnen 24 uur antwoord. Heeft u geen antwoord gekregen kijk dan in uw Spam box. Onze antwoorden komen daar soms in terecht.  Ons verzendadres is: support@onlinebible.freshdesk.com


Binnen de Stichting Online Bible Europe is er een Werkgroep Voorlichting & Hulp. Deze bestaat uit een aantal vrijwilligers die zelf ook gebruiker zijn van de Online Bijbel. Omdat de organisatie achter de Online Bijbel (Cross Link Services BV) een klein bedrijf is en niet in staat is om vragen te beantwoorden is Stichting Online Bible Europe opgericht. Als vrijwilligers doen wij dit graag, omdat wij zelf de Online Bijbel een prachtig programma vinden en ook graag willen zien dat anderen er goed mee kunnen werken.

Wij bieden hulp aan om vragen op te lossen en problemen te verhelpen. Hulp kan zowel telefonisch, per e-mail, bij u thuis of bij de hulpverleners thuis plaats vinden. De hulp is gratis. Alleen wanneer de hulp bij u thuis plaats vindt kan een benzinekostenvergoeding gevraagd worden. U bent na contact en eventuele adviezen vrij om wel of niet van verdere hulp gebruik te maken.

Onze vrijwilligers hebben geen formele training of opleiding ontvangen. De hulp die via de leden van de Werkgroep Voorlichting en Hulp wordt geboden is op basis van eigen ervaring en inzicht, mogelijk aangevuld met algemene richtlijnen en adviezen van andere gebruikers. De vrijwilligers en de Stichting zijn niet verantwoordelijk voor de werking van het programma, noch het recht tot gebruik. Alle tips en adviezen op deze site (welke gepubliceerd worden door de vrijwilligers van de Werkgroep Voorlichting en Hulp) zijn naar beste kunnen. De leden van de werkgroep geven adviezen en voeren handelingen uit naar beste kunnen zonder dat zij dit namens de Stichting doen. De verantwoordelijkheid voor handelingen welke uitgevoerd worden op een computer blijft liggen bij de aanvrager van hulp. Indien een aanvrager van hulp besluit een advies op te volgen of toestaat dat een lid van de werkgroep toegang krijgt tot zijn computer maakt hij gebruik van deze dienstverlening onder de hier aangegeven beperking van verantwoordelijkheid. Het risisco en verantwoordelijkheid blijft bij de aanvrager van hulp.