De Online Bijbel bestaat al vele jaren, en wordt steeds verder uitgebreid. Er is behoorlijk wat materiaal om uw versie mee uit te breiden. 

In deze kennisbank gebruiken we het woord "Titel" als we het hebben over de verschillende soorten uitgaven hebben. We vermijden het woord "Boek" omdat dit in de Online bijbel een bijzondere betekenis heeft. Hieronder staan de verschillende soorten titels die er bestaan:


  • Bijbels - hier gaat uiteraard de meeste interesse naar uit. Zij verschijnen in het hoofdscherm van zowel de apps als het Windows programma. Een Bijbel wordt altijd geopend aan de hand van Bijbelboek, hoofdstuk en vers. 
  • Commentaren - hoewel een commentaar formeel aan een specifieke Bijbel is gekoppeld zijn ze met iedere vertaling gebruikt worden. In de Android en iOS app verschijnen commentaren in het tweede scherm. Ook commentaren worden geopend per Bijbelboek, hoofdstuk, vers. Ze kunnen gesynchroniseerd worden met Bijbels zodat ze meelopen met het scrollen in de open Bijbel. Commentaren kunnen niet als boeken gelezen worden, tenzij je steeds van vvers naar vers springt. 
  • Boeken - Dit zijn titels die je op de eerste bladzijde opent. Je komt dan meestal in een index terecht en kunt zo naar een specifiek deel springen. Ze worden gelezen zoals je een e-boek zou lezen. Er is ook geen synchronisatie met andere open titels, al is het wel mogelijk om op links in de tekst te klikken om een vers op te zoeken. In de app worden boeken in het tweede scherm geopend. 
  • Lexicons (gesplitst in Hebreeuws en Grieks) - Deze laten de betekenis zien Griekse en Hebreeuwse woorden. De index is het Strong nummer voor dat specifiek woord. In de Online Bijbel zijn alleen een beperkte aantal vertalingen voorzien van Strong nummers. In het Nederlands zijn dat de Statenvertaling en de NBG'51. In die vertalingen kan de optie om Strong nummers te tonen aan gezet worden. Door een Strong nummer te selecteren zal normaal de betreffende lexicon openen. In de apps verschijnen de lexicons in het tweede scherm. Het Nieuwe Testament heeft Griekse Strong nummers en het Oude Testament de Hebreeuwse.
  • Woordenboeken -  Deze bevatten een uitleg van een specifiek woord of begrip (bijv. Jeruzalem). Door op een woord te klikken in Bijbel of commentaar zal normaal een woordenboek geopend worden. In de apps verschijnen de woordenboeken in het tweede scherm. Woordenboeken worden geopend per trefwoord.
  • Apocrypha en Bijbel alternatieve indeling - Dit zijn de apocriefe boeken. Voor het gebruiik volgen ze de regels van Bijbels. Het onderscheid in twee verschillende namen heeft een historische achtergrond en maakt niets uit in gebruik. 


Let op: In de winkel in de apps zijn lexicons en woordenboeken gecombineerd in één tab, maar na installatie zijn ze gescheiden en werken anders. 


Waar hier gesproken wordt over het "tweede scherm" gaat het om het gebruik in Android of iOS (iPad/iPhone) app waar een regel aan de onderkant van het scherm omhoog geschoven kan worden om het scherm te splitsen. 


Titels kunnen gewoonlijk op alle besturingssystemen geopend worden. Griekse en Hebreeuwse Bijbels (dus niet de lexicons) zijn vanwege technische redenen alleen in Windows te gebruiken. Sommige andere titels (zoals de atlas) zijn ook alleen bruikbaar in Windows. Rond 2009 zijn de onderliggende bestanden omgezet van ANSI naar Unicode. Voor wie minder technisch is: dat is het formaat waarmee een karakter (letter) opgeslagen wordt. De Online Bijbel versies van zowel de apps als Windows kunnen met beide types overweg. Echter, als u ouder materiaal gebruikt kan het zijn dat accenten en speciale karakters niet goed worden weergegeven.   

De Online Bijbel kent het verschil tussen boeken die als naslagwerken te lezen zijn, en commentaren die bij een bepaalde hoofdstuk of boek horen.


In de apps en WIndows kunnen woordenboeken en lexicons in po-up vensters verschjnen (in Windows als je er over zweeft met de muis).