Een heel belangrijk onderdeel van de Online Bijbel is het kunnen raadplegen van (veel) commentaren.

En niet alleen het kunnen raadplegen, maar vooral ook het kunnen raadplegen in hetzelfde scherm als een geopende Bijbelvertaling. En dan kan het commentaar ook nog eens synchroon met de bijbeltekst lopen: terwijl u de door de Bijbeltekst leest, verschuift het commentaar gewoon mee.


In alle versies van de Online Bijbel is dit mogelijk.


1. Windows versie.

Om een commentaar te openen klikt u de rechter muistoets in het venster met uw geopende bijbeltekst: er opent nu een pop-up scherm.

In dat pop-up scherm gaat u naar Openen commentaar: er opent nu een nieuw pop-up scherm met de beschikbare commentaren.

Door op een van de beschikbare commentaren te klikken, opent er een nieuw venster met dat commentaar.


Door helemaal bovenin het Online Bijbel scherm te klikken op Venster, kunt u daar kiezen hoe u dit scherm te zien krijgt: Horizontaal Schikken of Verticaal Schikken of nog anders. Horizontaal schikken blijkt in de praktijk vaak het mooist, maar natuurlijk kunt u uw eigen, voor u betere, stijl kiezen.


Welke commentaren in het pop-up scherm verschijnen kunt u zelf bepalen. U gaat daarvoor naar het tabblad Favorieten ( links in beeld, als dat er niet is, op F9 klikken)

U gaat daar naar het verticale tabblad Commentaren: daar zet u een vinkje in het hokje voor de commentaren die u wilt gebruiken. Het commentaar dat u het vaakst gebruik kunt u het standaard commentaar maken door niet in het hokje, maar op de tekst daarachter te klikken.  Deze tekst wordt dan blauw. (Dit commentaar verschijnt dan ook vetgedrukt in het pop-up scherm).

U kunt een vinkje ook weer weghalen door er nog een keer op te klikken.

Niet vergeten om links onder in op bijwerken te klikken om uw gemaakte keuze ook op te slaan.


Wanneer u nu door de tekst van de bijbel leest, zult u zien dat het commentaar mee beweegt: het volgt waar u in de bijbel aan het lezen bent

U kunt in het venster van het commentaar ook zelfstandig vooruit of achteruit laten lopen met de horizontale kleine pijltjes bovenin dit venster. u zult zien dat dan ook de bijbeltekst mee loopt.


U kunt het commentaar ook los van een bijbeltekst openen. U gaat dan boven in het scherm naar Bestand- Openen- Commentaar . In het pop-up venster kunt u dan het commentaar kiezen en bij welke tekst het moet openen. Het commentaar opent dan in een groot venster.


2. In macOS

In het venster met uw geopende bijbeltekst, kunt u in het linker venster een commentaar kiezen om het te openen.

Het commentaar verschijnt in het venster onder het Bijbel venster.Door te klikken op de twee vierkanten, kunt u het commentaar gelijk laten lopen met de Bijbeltekst:


Één vierkant wordt blauw:
Door te klikken op de titel van het commentaar, kunt u kiezen voor een Bijbel tekst. Indien het commentaar bij die tekst aanwezig is, wordt deze weergegeven.
3. In de Android en iOS app

In de Android en iOS (iPhone/iPad) app kunt u een commentaar openen in het onderste venster. De voorbeelden hier zijn van een Android toestel.

Daartoe veegt u de lichtgroene balk met de drie horizontale streepjes omhoog, tot b.v. halverwege het scherm. Zie het voorbeeld hieronder.

In het donkergroene deel van de balk, links ,klikt u op het driehoekje. U kunt nu kiezen wat u hier wilt openen: woordenboeken, lexicons, of commentaren. Kies nu het commentaar wat u wilt openen. Dit opent dan in het onderste scherm. 

Door op het boekje rechts in deze groene balk te klikken kunt u kiezen bij welke tekst u het commentaar wilt laten openen.Maar u kunt in deze groene balk rechts ook klikken  op de beide vierkantjes. Dan wordt het commentaar gesynchroniseerd met de bijbeltekst in het bovenste scherm ( 1 vierkantje wordt dan blauw).

Wanneer u dan in de bijbeltekst verder leest, loopt het commentaar mee met die bijbeltekst.

Meer commentaren kunt u downloaden of kopen in de winkel in de app, Deze is te vinden onderaan de lijst van te openen titels.