Dit artikel gaat over de Windows versie van de Online Bijbel Welke vertalingen zichtbaar zijn in de Online Bijbel wordt ondermeer bepaald door de Favorieten. 
Maar voordat u de favorieten inricht kunt u het beste zorgen dat u een eigen desktop heeft. Indien u dat niet heeft (of niet zeker weet) kijk dan eerst naar dit artikel:   Een eigen desktop

Nu gaan we de favorieten inrichten. Deze staan links in het scherm (zie plaatje hieronder). Als het scherm er niet zo uitziet, dan op F9  drukken.


Favorieten.jpg

Favorieten_inrichten.jpg


(1) Kies de tab Favorieten.

(2) Op de tab Favorieten, zorgen dat rechts de tab Bijbels actief is.

(3) Vink alle gewenste vertalingen aan.   Dit zijn alle vertalingen die te zien zijn op het hoofdscherm. Als iets niet aangevinkt is, dan is die vertaling ook niet te zien.

(4) Daarna aangeven welke vertaling “standaard” is (de blauwe regel). In dit voorbeeld is dat de NBG’51. Standaard wil zeggen dat als ik een vers open of zoek dat dit de vertaling is, tenzij ik iets anders op dat moment opgeef. Het vinkje weghalen bij een vertaling die blauw gemarkeerd is lukt niet.

(5) En tot slot onderaan het scherm op "Bijwerken" klikken. Nu worden deze gegevens opgeslagen in de gekozen desktop.

Hierna hetzelfde doen met de volgende tab (punt 2 in het plaatje) “Commentaren”, daarna “Boeken”, “Griekse Lexicons”, “Hebreeuwse Lexicons” en “Woordenboeken”. De tab “Interlineair” kan overgeslagen worden tenzij meerdere vertalingen onder elkaar altijd gewenst is.
Bij woordenboeken kies ik altijd “SysDct”. Uitleg hierover volgt iets verderop in dit artikel.
 
Onderaan het scherm staan nu de gekozen standaarden.Wanneer wordt de “standaard” weergegeven?

Door in de Online Bijbel op een vers-nummer te klikken (steeds dubbelklikken) wordt automatisch het standaard commentaar getoond (als er commentaar is op dat vers).

Door op een woord te klikken wordt het standaard woordenboek getoond.

Als u Strong nummering  aangezet heeft, dan wordt de Hebreeuwse (Oude Testament) of Griekse (Nieuwe Testament) lexicon getoond bij het klikken op een Strong nummer.

In plaats van te klikken kent de Online Bijbel ook “Spiekvensters” waardoor hetzelfde getoond wordt in een pop-up venster in plaats van een extra “scherm” (met een paar seconden wachttijd). Dit is aan te zetten door in het menu onder “Beeld” de regels “Spiekvenster” en “Woordenboek Spiekvenster” aan te vinken. Door hiermee te experimenteren kan gekeken worden of dit zinvol is, dan wel of het in uw situatie beter is om enkel één van de twee aan te vinken.


Spiekvenster.jpg


Wat kunt u het beste als standaard gebruiken?

Commentaren:  Als u veel eigen notities maakt, dan is het wellicht logisch om dat als standaard te kiezen. Alle commentaren werken met alle vertalingen, ook al is het commentaar voor een specifieke vertaling bedoeld (zoals kanttekeningen bij de Staten Vertaling).

Woordenboeken: Je kunt bijvoorbeeld standaard BTE kiezen, en dan wordt dit woordenboek weergegeven. Hier het voorbeeld van Jeruzalem (met spiekvenster).


BTE_standaard.jpg


Als u echter SysDct als standaard kiest, dan wordt getoond in welke woordenboeken dit voorkomt, en kan op alle afzonderlijke woordenboeken geklikt worden. Aangezien niet alle woorden in alle woordenboeken staan voorkomt dit zoeken. In het voorbeeld van Jeruzalem kan uit 8 woordenboeken gekozen worden en gelijk gezien worden welke het beste lijkt voor het specifieke woord.


SYSDCT_standaard.jpg


Met Woordenboek spiekvenster aan verschijnt het pop-up venster als u de muis houdt op ieder van de getoonde regels. Ook hier geldt: probeer het eens uit.